LiveZilla Live Help

دوره آموزش زبان ویژه نوجوانان

اندیشه پارسیان/ANDISHEPARSIAN

این دوره ی آموزشی دوره ای  متناسب با سنین نوجوانان است ، این دوره چهار  مهارت زبان  (Listening , Speaking , Reading ,Writing)را به گونه ای ارائه می کند که تمامی موضوعات انتخاب شده در آن مورد علاقه این گروه سنی است و همین امر باعث ایجاد انگیزه در زبان آموزان و شکوفا شدن معلومات زبان انگلیسی آنان  می گردد تا بتوانند زبان را در دنیای واقعی بیرون از کلاس نیز مورد استفاده قرار دهند.

کتاب های تدریس شده در این دوره ، کتاب های Project 1 , project2, project3 , project 4 می باشد که سطوح زبانی مبتدی تا متوسط را در بر میگیرد .

کلاس ها در روزهای فرد برگزار می گردد .

  •  کلاس های گروهی عادی در هر ترم :

هر ترم معادل 12 جلسه  و هر جلسه 90 دقیقه می باشد .