LiveZilla Live Help

دانلود کتاب Academic Writing Course

اندیشه پارسیان/ANDISHEPARSIAN

Academic Writing Course کتابی برای تقویت مهارت Writing آکادمیک است که توسط انتشارات کالینز طراحی شده است. کتاب به دو بخش اصلی تقسیم می شود.

1 Function of Written English (

2) Appendices

بخش اصلی دربردارنده 15 درس از اصول پایه نوشتن در زبان انگلیسی است. این بخش تمامی جنبه های نگارش آکادمیک از جمله ساختارها، توضیحات، ارائه مثال، تضادها، بحث ها، تفسیر داده ها، ارائه نتیجه گیری و ... را پوشش خواهد داد و بخش ضمائم متشکل از 10 مورد، به عنوان بانکی از مواردی ضروری به کار رفته در درس های اصلی خواهد بود.

در پایان کتاب نیز کلید تمرین ها ارائه گردیده است.

دانلود کتاب

 

"موسسه زبان و

آموزشگاه زبان خارجی اندیشه پارسیان"