LiveZilla Live Help

شروع کلاس فشرده AEF1 از 28 اردیبهشت98

اندیشه پارسیان/ANDISHEPARSIAN

شروع کلاس فشرده زبان انگلیسی AEF1

ظرفیت محدود : 7 نفر
شروع از تاریخ 28 اردیبهشت 98

24 جلسه 90 دقیقه ای

هزینه کلاس : 3/800/000 ريال

موسسه زبان و

آموزشگاه زبان خارجی اندیشه پارسیان