LiveZilla Live Help

برنامه کلاس های ایتالیایی

 

عنوان کلاس

روزهای کلاس

ساعت  کلاس

تاریخ شروع

تعداد جلسه

هزینه (ريال)

1

دوره بحث آزاد

( فقط مکالمه)

پنجشنبه ها

14-15:30

97/06/22

10

2/500/000

2

آمادگی آزمون

CELI ,

CILS  ویزای تحصیلی

شنبه و چهارشنبه

15:30-17 97/06/17 24 6/000/000
 

"موسسه زبان ایتالیایی و

آموزشگاه زبان خارجی اندیشه پارسیان"