LiveZilla Live Help

برنامه کلاس های ایتالیایی

شروع ثبت نام کلاس ایتالیایی Espresso 1 

- زمان تشکیل کلاس : روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت  17-15:30

- تاریخ شروع کلاس : شنبه 29 مهر ماه 96

- هزینه ترم :  ترم معادل 20 جلسه  و هزینه  6,000,000  ريال می باشد .(هر کتاب طی 2 ترم تدریس می شود).

"موسسه زبان ایتالیایی و

آموزشگاه زبان خارجی اندیشه پارسیان"