LiveZilla Live Help

همکاری با ما

اندیشه پارسیان/andisheparsian

از کلیه مدرسین  زبان های انگلیسی ، آلمانی ، فرانسه و ایتالیایی و نیز همکاران بخش اداری دعوت میشود تا در صورت تمایل به همکاری با این موسسه ، رزومه کاری و یا فرم های ذیل را تکمیل و  به آدرس ایمیل مربوطه ارسال نمایند :

فرم استخدام اداری

فرم استخدام مدرس

Email : Info@Andisheparsian.com
 

موسسه زبان و

آموزشگاه زبان خارجی اندیشه پارسیان